Ontvang direct een offerte

Onze stappen op weg naar een meer duurzame productie

De weg vooruit voor onze industrie

De impact begrijpen


Productie is een complexe industrie met een nog complexere ecologische voetafdruk. Naast de productie van onderdelen zelf zijn er tal van andere aspecten die een rol spelen, zoals het inkopen en transporteren van materiaal, afvalbeheer en nog veel meer. Elk van deze schakels van de productieketen kan worden verbeterd om de impact te verkleinen. En hoewel we geen kant-en-klare oplossing hebben, zijn we ervan overtuigd dat begrip de eerste stap is in het oplossen van het probleem.

Een van de manieren waarop we actie ondernemen is door het oprichten van een taskforce die een duurzamere toekomst in kaart brengt voor de productie-industrie. Ons toegewijde team werkt hard aan de inventarisatie van werkbare praktijken die gunstig zijn voor het milieu, ons bedrijf en jouw bedrijf.

Reducing emissions in manufacturing

Our long-term goal is to reduce emissions as much as we can. We want to give you manufacturing solutions that come with a lighter environmental footprint and we want to be transparent about what we’re doing along the way. Our first step was to implement a framework for estimating our CO2 emissions. It is a work in progress, but we wanted to share it in the hopes that it might be useful to other businesses trying to tally up their emissions.

Onze emissies begrijpen


Het Greenhouse Gas Protocol (kortweg GHG-protocol) hanteert drie verschillende 'scopes' voor emissies. Voor een bedrijf als Hubs dat opereert als een wereldwijd netwerk, zijn onze scope 1 en 2 emissies (brandstoffen, bedrijfsvoertuigen, elektriciteitsgebruik in onze kantoren, enz.) verwaarloosbaar in vergelijking met onze scope 3 emissies (die worden gegenereerd tijdens de productie in ons netwerk). Omdat verreweg het grootste deel van onze uitstoot in de scope 3 categorie valt, richten we ons in dit kader vooral op de uitstoot van onze logistiek, productie en grondstoffen. We delen deze informatie om transparanter te zijn over onze emissieschattingen en om anderen in deze sector een nuttig hulpmiddel te kunnen bieden.

Soorten emissies

Truck icon
Logistics emissions

Emissions from transporting and shipping parts from suppliers to customers by air, including transit at our cross-dock locations. Flight paths are simplified as straight lines. The emissions factor follows the GLEC framework by the Smart Freight Centre.

g CO2e = d x w x EFL

d = Distance (km)
w = Weight (kg)
EFL = Logistics emissions factor (g CO2e/t-km)

Raw material icon
Raw material emissions

Emissions generated from the production of raw materials. Emissions factors for different metals and polymers are compiled and then multiplied by the mass of the raw material.

g CO2e = (Vr x ρ) x CEFm

Vr = Volume of the raw material (mm3)
ρ = Density (g/mm3)
EFm = Raw material emissions factor (g CO2e/kg)

Part icon
Production emissions

Emissions from the manufacturing process. This is the energy it takes to manufacture a part from its raw material multiplied by the carbon intensity of the suppliers’ location. The estimated energy per removed volume is obtained from empirical data from our suppliers.

g CO2e = (Vr - Vp) x K x CI

Vr = Volume of raw material (mm3)
Vp = Volume of the finished part (mm3)
K = kWh of electricity per machined volume (kWh/mm3)
CI = Carbon intensity (g CO2e/kWh)

Voorbeeld van uitstoot

Om deze schattingen in de praktijk te bekijken, geven we een voorbeeld aan de hand van onderdeel.

Example aluminum part
Logistics emissions

Part volume = 29 cm3
Aluminum density = 2.71 g/cm3

Weight = ~79 grams

Distance travelled = 9700 kmUsing the GLEC framework, weight and distance, we calculate 89 grams of CO2e.

Raw material stock image
Raw material emissions

Volume of raw material = 165 cm3

Weight of raw material ~450 g

Raw material emissions factor at supplier's location ~20 kg CO2eCarbon emissions for raw material production ~9 kg of CO2e.

Depending on the origin of the aluminum, these emissions could be as low as 3 kg.
CNC machining in action
Production emissions

Volume to remove = 136 cm3

K = 0.33 kWh/cm3Production energy = ~45 kWh

Carbon Intensity = 620 g CO2e/kWhCarbon emissions from manufacturing ~28 kg of CO2e.

Depending on the supplier’s energy source, these emissions can range from 0.4 kg to 32 kg.
Belangrijke overweging

Houd rekening met het feit dat dit een vereenvoudigd model is dat we gebruiken als richtlijn voor de schattingen van onze CO2-uitstoot. Op deze manier kunnen we onze impact in de loop van de tijd volgen en de juiste beslissingen nemen om onze uitstoot te verminderen. We werken aan verschillende initiatieven om onze gegevens te verrijken en onze inschattingen te verbeteren, zodat we in de toekomst nauwkeurigere schattingen kunnen geven.

Onze acties nu en in de toekomst

  • Monitoren van onze maandelijkse uitstoot per dollar omzet

  • Per regio KPI's vaststellen om onze uitstoot per dollar omzet te verminderen

  • Uitbreiden van ons netwerk van lokale producenten

  • Implementeren van een duurzaamheidsaudit en beoordelen van productiepartners

  • Emissieberekeningen mogelijk maken voor 3D printen, spuitgieten en plaatbewerking

  • Verbeteren van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van ons platform